Lokal aftenskole i Fruering.
Vi har fokus på Sundhedsfremme både den fysiske og mentale.