Vores navn

Visdom er lang mere end blot og bar viden som hovedsagelig er funktionel, hvor nyttig den end måtte være. Visdom er viden, som er erfaret og gennemlevet og integreret i personligheden og præget af den. Derfor er den enkelte autentisk, dyb og har noget at give.

Folke betyder det folkelige, som forståes af mange mennesker.

FolkeVisdom er derfor at hvile i sig selv med visdom og være afklaret i sit  eget liv. Det giver den enkelte overskud til socialt engagement til glæde for os alle både menneker, dyr og naturen.